Category: دسته‌بندی نشده

رسماً سن بازنشستگی را بالا ببرید

ماده 4 فرمان 135 سن بازنشستگی در شرایط عادی کار را به شرح زیر تعریف می کند: از اول ژانویه 2121 ، سن بازنشستگی برای یک کارمند در شرایط عادی کار 60 سال و 3 ماه برای کارمندان مرد و 55 سال است و 4 ماه برای خانمها. سپس هر سال 3 ماه برای مردان […]

Read more

Moment of Tan Hung – روزنامه تای نین آنلاین

از Tay Ninh تا Tan Chau دروازه با شکوه Tan Hung را ملاقات خواهید کرد. از طریق تغییر بسیاری از مرزهای اداری ، امروز تان هونگ یک کمون متوسط ​​با مساحت 58.83 کیلومتر است2، 785 امین جاده Thanh Tan به Tan Fu را در آغوش بگیرید. با نگاهی به نقشه ، تان هونگ بسیار کوچک […]

Read more