ماه: می 2021

نخست وزیر فام مین شین: فراخواندن همه ملت برای “مبارزه با همه گیری مثل اینکه با دشمن بجنگیم”

نخست وزیر فام مین چین در این کنفرانس صحبت کرد این کنفرانس بصورت آنلاین برای کمیته های مردمی از همه استانها و شهرستانها و مناطق تحت مدیریت مرکزی ، شهرهایی…

Read more